Görme Engelliler

SİBER ZORBALIK

Bilgi İletişim Teknolojileri, özellikle internet, insanların her geçen gün artan bilgiye ulaşma, saklama ve paylaşma gereksinimine yanıt vermesi nedeni ile yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ancak, bilgi iletişim teknolojilerinin  yarattığı imkanların sınırsız, denetimsiz ve yasaksız kullanımı  bazı olumsuzlukların da doğmasına neden olmaktadır. Bu olumsuzluklara örnek olarak; internet bağımlılığı, internetten ödev kopyalama,  cep telefonları ile kopya alıp verme, internetteki bomba yapımı sayfalarına ulaşmı ya da ırkçı/ayrımcı sayfalara ulaşımın kolaylığı, pornografik sayfalar ya da elektronik temelli iletişim araçları ile gerçekleştirilen cinsel taciz gibi olaylar verilebilir. Bunların yanı sıra bu tür teknolojiler okullarda zaten bir sorun olarak karşılaşılan akran zorbalığına da yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu konu siber zorbalık, sanal zorbalık ya da elektronik zorbalık gibi değişen isimlerle karşımıza çıkmaktadır.

Öğrencilerimiz siber zorbalıkla karşılaştıklarında, okuldaki idari iş ve işlemlerini yürüten kişilerle iletişime geçmelidirler. Okul öğrenci için gerekenleri yapacaktır. Daha fazla bilgi için tıklayınız...dosyalar/listele_dosya_787385.html